Kỹ thuật cắt chéo từ phần giữa đến ngọn tóc

Cắt bằng cách trượt kéo trong khi mở và đóng kéo hoặc bằng cách trượt kéo trên mặt của tếp tóc trong khi mở kéo (thường gọi là trượt). Đây là kỹ thuật tạo ra kết cấu so le độc đáo của những sợi tóc ngắn và dài (điều chỉnh cấu trúc).

Kiểu kéo phù hợp:

Các mẫu kéo có lưỡi cong bầu (bamboo leaf) hay còn gọi là “Kéo chuốt”