Thông thường chúng ta cũng hiểu ngay là cắt khi tóc khô.

Đứng trên góc độ về kỹ thuật cắt, ở đây có một vài kỹ thuật cắt khô khác nhau dùng để tỉa chi tiết với các đường slide cut và tỉa mỏng và tạo ra các kiểu tóc bằng cách tỉa chi tiết trên tóc khô ngay từ đầu. Khi cắt tóc khô, người thợ cắt tóc có thể hình dung kiểu đầu sau khi cắt xong.

 

 

 

Kiểu kéo phù hợp:

Bạn có thể tham khảo các kiểu kéo phù hợp với mỗi kỹ thuật cắt (slide cut, Chop cut..,). Những kỹ thuật cắt với tóc khô ngay từ đầu. Cây kéo với một lưỡi tỉa là phù hợp nhất vì có thể đưa vào cắt dễ dàng. Bởi vì cắt trên tóc khô nên lưỡi kéo nhanh bị hỏng. Vì vậy, cần chọn một cây kéo có độ bền cao.