Kỹ thuật cắt tóc sử dụng lược với một độ dài nhất định.

Kiểu kéo phù hợp:

Kéo lưỡi dài, khỏe thường là 6.5 -7.0. Đối với kéo tỉa thì dùng các loại có tỷ lệ rơi tóc cao 30-60% hoặc có thể là 80%.