Cắt từng tếp tóc, lưỡi kéo vuông góc với tóc khi cắt.
Đây là đường cắt cơ bản khi sử dụng kéo cắt tóc và thường được dùng để tạo hình cho mái tóc.

Kiểu kéo phù hợp:

Bởi vì cắt thẳng là một kỹ thuật rất cơ bản, nhiều loại kéo phù hợp. Nên lựa chọn những cây kéo lưỡi thẳng và các loại quai offsetít gây áp mỏi cho khuỷu tay và cổ tay trong quá trình đóng và mở, cũng có thể sử dụng các loại kéo lưỡi thẳng và quay cân.