Tỉa mỏng tóc bằng kéo tỉa

Tỷ lệ rơi tóc phụ thuộc vào số răng và mật độ sắc của lưỡi tỉa.

Kiểu kéo phù hợp:

Kéo quai cân phù hợp với kiểu cắt ngoài vào và trong ra.

Kéo quai vênh sẽ giúp giảm mỏi tay và khuỷu tay hơn.