Dịch vụ sửa chữa miễn phí

Khách hàng sử dụng kéo do Viko sản xuất sẽ được hưởng chế độ bảo hành khi sản phẩm bị lỗi do Nhà sản xuất. Ngoài ra, Quý khách còn được hưởng một số dịch vụ miễn phí nhất định gồm:

 • Được mài miễn phí 03 lần trong thời gian 2 năm đầu tiên.
 • Được đánh bóng và bảo trì toàn bộ 01 lần.

Lưu ý: Để đảm bảo được hưởng dịch vụ sửa chữa miễn phí Quý khách cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

  1. Kéo phải đảm bảo chưa được sửa bởi các đơn vị khác ngoài chúng tôi.
  2. Phiếu bảo hành phải hợp lệ (được điền đầy đủ thông tin)
  3. Phiếu bảo hành sẽ không được cấp lại nếu quý khách làm mất.

Cách thức thực hiện dịch vụ:

 • Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách và có cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa và bảo hành sản phẩm, đề nghị quý khách điền đầy đủ thông tin trên phiếu nhận sửa chữa theo mẫu (có đóng dấu của công ty), ký và ghi rõ họ tên, đồng thời yêu cầu nhân viên giao nhận phải ký và ghi rõ họ tên và gửi lại cho quý khách liên 2. Đối với khách hàng online điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới.
 • Xin hãy gửi cây kéo bạn muốn sửa chữa đến văn phòng của chúng tôi. Phí vận chuyển quý khách tự chi trả.
 • Kéo của quý khách sẽ được sửa chữa trong vòng 4 ngày làm việc (nếu cần thời gian dài hơn chúng tôi sẽ thông báo với quý khách).
 • Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, phục hồi lại cây kéo, Chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh trả cho quý khách dưới hình thức COD. Chi phí sửa chữa và cước vận chuyển quý khách sẽ phải thanh toán khi nhận lại cây kéo của mình.

Trường hợp, Quý khách không hài lòng khi nhận được cây kéo chúng tôi đã sửa thì có thể gửi lại yêu cầu chúng tôi khắc phục. Lưu ý, chúng tôi chỉ bảo hành đối với kéo sửa trong thời gian 1 tháng.


Quy định bồi thường:

Công ty Dụng cụ cắt Việt Hàn sẽ bồi thường cho khách hàng khi kéo của khách hàng gửi đến công ty sửa chữa, bảo hành bị thất lạc. Khách hàng sẽ được bồi thường một sản phẩm mới hoặc sản phẩm có giá trị tương đương.


Đơn vị vận chuyển:

Chúng tôi sử dụng công ty Viettel và Giao hàng tiết kiệm để chuyển kéo cho quý khách. Trường hợp, Quý khách muốn dùng một bên vận chuyển khác xin thông báo cho chúng tôi gửi kéo cho chúng tôi.

Gửi về địa chỉ đơn vị đại diện cho chúng tôi tại Việt Nam: