Mặt lưỡi kéo được chia ra làm 2 loại cơ bản: Bevelled Blade (lưỡi phẳng) và Convex Blade (lưỡi cung):

 

 

Bevelled Blade (Lưỡi Phẳng) có ưu điểm là nhẹ hơn, bám tóc và bền hơn hơn. Đồng thời nó cũng tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất do tiết kiệm thời gian sản xuất.

 

 

Convex Blade (Lưỡi Convex) cắt sắc hơn và tạo ra các đường cắt mềm mại hơn và thường được những người nghệ sỹ (Hairstylist)) sử dụng. Để sản xuất kiểu lưỡi này cần người thợ làm kéo lành nghề.

 

Mặt cắt của lưỡi kéo (Blade lines) gồm có 2 loại: Thẳng (straight) và cong (Bamboo)
Mặt lưỡi thẳng thường được dùng cho các kỹ thuật cắt đường thẳng (cắt ướt), còn mặt lưỡi cong thường dùng cho kỹ thuật cắt slide (hay còn gọi là cắt khô).