Kỹ thuật tạo form bằng kéo tỉa

Sử dụng kéo tỉa cho các kỹ thuật cắt của kéo cắt thông thường. Thay đổi form đầu bằng các đường cắt theo phương thẳng đứng hoặc hướng chéo như Slide cut hoặc stroke cut.

Kiểu kéo phù hợp:

Không sử dụng các loại kéo cắt thông thường (lưỡi thẳng) vì sẽ dễ bị dắt tóc.