TỈA TỰ NHIÊN

Dùng kéo tỉa để tạo kết cấu tự nhiên.

Bạn có thể sử dụng cây kéo tỉa bình thường để dễ dàng tạo ra các đường cắt và bề mặt cắt tự nhiên hơn.

Tỷ lệ rơi tóc của kéo tỉa là 40% và 15-25%.

Quai offset (quai vênh) và Quai cân (symmetric)

Lưỡi lược không có rãnh và được thiết kế để không bị vướng.

MẪU KÉO PHÙ HỢP

KÉO TỈA TORA: CR-416