Tầm nhìn, sứ mệnh và Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn thương hiệu

Trở thành Nhà sản xuất kéo và dụng cụ cắt cầm tay số 1 Đông Nam Á vào năm 2025.Sứ mệnh

– Công ty dụng cụ cắt Việt Hàn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm Kéo cắt tóc và dụng cụ cắt cầm tay sắc bén, tuổi thọ cao và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo bằng tất cả sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm của một Nhà sản xuất chân chính.

– Đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, phong phú về mặt tinh thần.

– Đóng góp một phần xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước có nền sản xuất thực sự và phát triển. Góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng và uy tín trong mắt bạn bè quốc tế.Giá trị cốt lõi

Trở thành biểu tượng, niềm tin hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm kéo và dụng cụ cắt cầm tay phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

  • Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  • Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
  • Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.